8 czerwca 2019 roku w Częstochowie odbył się Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Delegaci na Zjazd z oddziałów w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie, Częstochowie i Skierniewicach nakreślali nowe zadania organizacji na kolejną kadencje.  Na Prezesa Zarządu Głównego SITO z siedzibą w Skierniewicach została wybrana Elżbieta Kosydar, od szeregu lat wiceprezes Zarządu Oddziału SITO Rzeszów i Prezes Podkarpackiego Klubu Florystów SITO.